Mộng Huyễn Giang Hồ

Mộng Huyễn Giang Hồ

Description of Mộng Huyễn Giang Hồ Apk (Mod money) free download with unlimited All

Kế thừa tinh hoa võ hiệp Kim Dung – Cổ Long, phát triển cốt truyện đặc sắc với các anh hùng dã sử thuần việt như Thánh Gióng, Sơn Tinh, Thủy Tinh mang lại một thế giới trò chơi đầy màu sắc. Người chơi thu thập các Đại Hiệp yêu thích của mình như Vô Kỵ, Dương Quá, Kiều Phong, Tây Môn, Lục Tiểu Phụng, Yến Thập Tam…
Inheriting the quintessence of martial arts Kim Dung – Co Long, developing unique storylines with Vietnamese historical heroes such as Thanh Giong, Son Tinh, Thuy Tinh bringing a colorful game world. Players collect their favorite Dai Hiep, such as Vo Ky, Duong Qua, Kieu Phong, Tay Mon, Luc Tieu Phung, Yen Thap Tam …
Giao diện mới
Oct23

Mod Game Id: mobi.mgh.mong.daihiep

App Information of Mộng Huyễn Giang Hồ free for android free

App Name Mộng Huyễn Giang Hồ
Package Name mobi.mgh.mong.daihiep
Version
Rating ( 5271 )
Size
Requirement
Updated
Installs 100,000+
Developer