Pikku Kakkosen Eskari

Pikku Kakkosen Eskari

Description of Pikku Kakkosen Eskari Apk (Mod money) free download with unlimited All

PIKKU KAKKOSEN ESKARI

Pikku Kakkosen Eskari -sovellus on suunniteltu esiopetusikäisille lapsille yhteistyössä eri alojen ammattilaisten sekä pedagogien kanssa. Se täydentää Pikku Kakkosen digitaalisen leikin palveluja. Eskari-sovelluksen parissa lapsi pääsee loistamaan taidoillaan ja oppimaan uutta omalla tasollaan tavoitteellisesti ja hauskasti. Pikku Kakkosesta tuttu Reppu-Heppu ja hänen uudet eskarikaverinsa kannustavat leikkiin.

Pikku Kakkosen Eskarissa pelaillaan ja leikitään esiopetuksessakin eteen tulevien aiheiden parissa. Sisällöt on toteutettu niin, että lukutaidoton voi käyttää niitä itsenäisesti ja omaan tahtiin. Sovellus tulee täydentymään useilla erilaisilla sisältökokonaisuuksilla, joista ensimmäisenä on lukivalmiudet.

LUKIVALMIUDET

Niilo Mäki Instituutin kanssa yhteistyössä toteutetussa lukivalmiuksiin liittyvässä kokonaisuudessa pääset kirjainten maailmaan. Leikin kautta tutustutaan sanoihin, kirjainten ja äänteiden yhteyksiin ja tavuihin.

MUSIIKKI

Big Ear Gamesin musiikkikokonaisuudessa pääset tuttujen laulujen avulla tutustumaan sävelasteikkoihin, rytmeihin, melodioihin ja harmoniaan. Sekvensserillä voi tehdä omaa musiikkia ja päästää luovuuden valloilleen.

MATEMATIIKKA

FT Jenni Vartiainen on toiminut pedagogisena asiantuntijana matematiikkakokonaisuudessa. Peleissä pääset harjoittamaan hahmottamista ja kokeilemaan lajittelua, vertailua ja sarjoittelua sekä tutustumaan lukumääriin, numeromerkkeihin, hajotelmiin, lukujonoihin sekä yhteen- ja vähennyslaskuihin.

ENGLANTI

Niilo Mäki Instituutin kanssa yhteistyössä toteutetussa englannin kielen kokonaisuudessa tutustut kielen perussanastoon ja pääset harjoittelemaan eri sanaluokkien yhdistelyä monipuolisesti.

KOODAUS

FT Jenni Vartiainen on toiminut pedagogisena asiantuntijana koodauskokonaisuudessa. Koodauksessa tutustut monipuolisesti algoritmisen ajattelun perusteisiin ja pääset harjoittelemaan muun muassa algoritmien luomista, ongelman pilkkomista osiin ja virheen löytämistä.

TURVALLISUUS JA YKSITYISYYS

Sovellukseen luotujen profiilien tiedot tallentuvat ainoastaan sille laitteelle, jolle sovellus asennetaan. Tietoja ei missään vaiheessa tallenneta Ylen järjestelmiin. Sovelluksen käyttöä mitataan anonyymisti yksityisyydensuojaa kunnioittaen.

HALUAMME KEHITTYÄ

Kehitämme Pikku Kakkosen Eskari -sovellusta jatkuvasti. Otamme mielellämme vastaan palautetta, jonka avulla voimme rakentaa entistä toimivampaa ja innostavampaa kokonaisuutta.
THE LITTLE KAKKOSEN ESKARI

Pikku Kakkonen’s Eskari application is designed for preschool children in cooperation with professionals and educators in various fields. It complements Pikku Kakkonen’s digital play services. With the Eskari app, a child can excel in their skills and learn something new on their own level in a goal-oriented and fun way. Reppu-Heppu, who is familiar from Little Kakkonen, and his new escar friends encourage them to play.

Little Kakkonen’s Eskari also plays and plays on topics that come up in pre-school education. The contents are designed so that the illiterate can use them independently and at their own pace. The application will be complemented by several different content packages, the first of which is readability.

READING SKILLS

In an ensemble related to reading skills, implemented in collaboration with the Niilo Mäki Institute, you will enter the world of letters. Through play, you get to know words, connections and syllables of letters and sounds.

MUSIC

In the music ensemble of the Big Ear Games, you can get to know the scale, rhythms, melodies and harmony with the help of familiar songs. With a sequencer, you can make your own music and unleash your creativity.

MATHEMATICS

PhD Jenni Vartiainen has worked as a pedagogical expert in mathematics. In the games, you get to practice perception and experiment with sorting, comparing, and sorting, as well as familiarize yourself with numbers, numbers, decompositions, number strings, and addition and subtraction.

ENGLISH

In the English language package implemented in collaboration with the Niilo Mäki Institute, you will get acquainted with the basic vocabulary of the language and get to practice combining different word categories in a variety of ways.

CODING

PhD Jenni Vartiainen has acted as a pedagogical expert in the coding process. In coding, you get to know the basics of algorithmic thinking in a variety of ways and get to practice creating algorithms, breaking down a problem into parts, and finding an error, among other things.

SECURITY AND PRIVACY

The information of the profiles created in the application is only saved on the device on which the application is installed. The data is never stored in Yle’s systems. Use of the application is measured anonymously, respecting privacy.

WE WANT TO DEVELOP

We are constantly developing Pikku Kakkonen’s Eskari application. We welcome feedback to help us build a more functional and inspiring entity.
Eskarissa on nyt uutena kokonaisuutena koodaus! Peleissä lapsi tutustuu monipuolisesti algoritmisen ajattelun perusteisiin ja pääsee harjoittelemaan muun muassa algoritmien luomista, ongelman pilkkomista osiin ja virheen löytämistä. FT Jenni Vartiainen on toiminut pedagogisena asiantuntijana koodauskokonaisuudessa.

Mod Game Id: fi.yle.p2eskari

App Information of Pikku Kakkosen Eskari free for android free

App Name Pikku Kakkosen Eskari
Package Name fi.yle.p2eskari
Version
Rating ( 231 )
Size
Requirement
Updated
Installs 50,000+
Category Educational, Games
Developer